یاد خدا آرام بخش دلهاست
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
ابزارهای CABRI 3D (قسمت سوم)

ابزارهای CABRI 3D (قسمت سوم)

خم (CURVES)

ابزارهای cabri 3dخط(Line)

ترسیم خطی که از دو نقطه می‏گذرد و ترسیم خطی که از تقاطع دو سطح ایجاد می‏شود.

برای کشیدن خط، نشانگر ماوس را نزدیک تقاطع بین دو صفحه جا به جا کنید.

برای کشیدن خط کلیک کنید.

ابزارهای cabri 3d


ابزارهای CABRI 3D (قسمت سوم)

خم (CURVES)

ابزارهای cabri 3dخط(Line)

ترسیم خطی که از دو نقطه می‏گذرد و ترسیم خطی که از تقاطع دو سطح ایجاد می‏شود.

برای کشیدن خط، نشانگر ماوس را نزدیک تقاطع بین دو صفحه جا به جا کنید.

برای کشیدن خط کلیک کنید.

ابزارهای cabri 3d
ابزارهای cabri 3dنیم‏خط (Ray)

ترسیم نیم‏خطی که از دو نقطه می‏گذرد. اولین نقطه مبدا نیم‏خط است.

ابزارهای cabri 3d

ابزارهای cabri 3dپاره خط (Segment)

ترسیم پاره خط با دو نقطه معین

ابزارهای cabri 3d

ابزارهای cabri 3dبردار(Vector)

ترسیم بردار با دو نقطه معین. اولین نقطه مبدا بردار است.

ابزارهای cabri 3d

ابزارهای cabri 3dدایره(Circle)

 امکان ترسیم دایره به روش‏های مختلف برای کاربر:

دایره ای که با استفاده از دو نقطه روی صفحه تعریف شده است.  (مرکز و شعاع)

روی VP برای انتخاب سطح کلیک کنید.

نقطه مرکز دایره را روی VP ایجاد (یا انتخاب) کنید. (یا NVP در صورتی که سطح زمینه را انتخاب کرده باشید.)

همچنین نقطه ای برای تعیین شعاع در VP ایجاد (یا انتخاب) کنید. یا روی شکل موجود درNVP.

توجه:در هر یک از ساخته‏ها، می‏توان دایره را در NVP با ابزار Manipulation جا به جا کرد.

ابزارهای cabri 3d

 

دایره ای که با استفاده از سه نقطه موجود تعریف شده است.

ابزارهای cabri 3d

سه نقط را انتخاب کنید.

دایره ای که با استفاده از سه نقطه تعیین می‏شود هنوز به طور کامل ساخته نشده است.

دایره ای با انتخاب نقاط موجود ایجاد کرده و سپس نقاط مورد نیاز دیگر راروی شکل مورد نظر قرار دهید.

توجه: نمی‏توانید اولین نقطه را روی ناحیه VP قرار دهید. (در این مورد نقاط موجود را انتخاب کرده و یا قبل از استفاده از ابزار Circle ، نقطه ای بسازید.)

 

دایره ای حول محور معین

خطی را انتخاب کنید (یا بخشی از یک خط)

نقطه ای را انتخاب کنید (یا بسازید)

محیط دایره (شعاع آن با استفاده از طول یک بردار یا پاره خط تنظیم می‏شود.):

یک بردار یا پاره خط بسازید (یا از بردار یا پاره خط موجود استفاده کنید)

از ابزارCircle برای انتخاب یک سطح استفاده کنید.

نقطه مرکزی دایره را بسازید و یا انتخاب کنید.

بردار یا پاره خطی که شعاع را تعیین کند انتخاب کنید.

توجه: بردار یا پاره خط ممکن است در هر جایی باشد.

شعاع‏های دایره با محاسبه تنظیم می‏شوند.

با استفاده از ابزار measurement (محاسبه) اندازه گیری کنید.(بخش ابزارمحاسبه و اندازه گیری را ملاحظه کنید.)

با استفاده از ابزار Circle سطح را انتخاب کنید.

نقطه مرکزی را بسازید.(یا انتخاب کنید.)

 Measurement را برای تعیین شعاع انتخاب کنید.

دایره تقاطع دو کره و یا تقاطع یک کره ویک سطح

ماوس را به سمت تقاطع جا به جا کنید تا دایره ظاهر شود.

برای ایجاد دایره کلیک کنید.

کمان(Arc)

ترسیم کمانی از یک دایره که با سه نقطه تعیین شده است.

سه نقطه را انتخاب کنید.

مخروطی یا منحنی(Conic)

ترسیم یک منحنی که از پنج نقطه هم صفحه می‏گذرد.

در سطح زمینه نقاط می‏توانند روی VPیا روی NVP باشند.

در سایر سطوح نقاط باید روی VP باشند.(یا روی شکل موجود در NVP سطح)

همچنین منحنی می‏تواند با ایجاد (یا انتخاب) هر یک از پنج نقطه ی هم صفحه ساخته شده باشد.

امکان ایجاد منحنی مماس بر پنج خط هم صفحه را می‏دهد.

پنج خط روی همان صفحه انتخاب کنید.

اجازه می‏دهد یک منحنی از تقاطع سطح با یک مخروط، یا استوانه یا کره و یا از تقاطع دو کره بسازید.

ماوس را تا زمانیکه منحنی ایجاد شود به سمت تقاطع حرکت دهید.

برای ساخت منحنی کلیک کنید.

 

منحنی متقاطع (Intersection curve)

می توانید خطی با استفاده از تقاطع 2 صفحه ترسیم کنید.

می توانید منحنی ای با استفاده از تقاطع صفحه و مخروط یا استوانه ترسیم کنید.

می توانید منحنی ای با استفاده از تقاطع دو کره یا یک سطح و یک کره ترسیم کنید.

 مرتبط با: آموزش ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic