یاد خدا آرام بخش دلهاست
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مقاله ریاضی
 سلام همکاران عزیز

این مقاله با موضوع اعداد مرسن توسط همکار محترم سرکار خانم معصومه شاهخانی به گروه ریاضی ارسال شده است از ایشان سپاسگزاریم .

مرتبط با: مقالات ,
دنباله
نکته ای در مورد دنباله هایی خاص
 

 


مرتبط با: مقالات ,
مقاله
مقاله ای از دکتر بروجردیان در مورد :


به توان رساندن با اعداد طبیعی و صحیح


به توان رساندن با اعداد گویامرتبط با: مقالات ,
نگاشت مقاله

به نقل از مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان برای‌ نوشتن‌ مقاله‌ به‌ دو صورت‌ می‌توان‌ عمل‌ كرد.

 روش‌ اول این‌ است‌ كه‌ بخواهیم‌ ابتدا در یك‌ حوزه‌ در باره ی موضوعی‌ تحقیق‌ كنیم‌ و بر اساس‌ نتایج‌ و یافته‌های‌ تحقیق‌ ، مقاله‌ بنویسیم‌.

روش دوم این‌ كه‌ مستقیماً موضوع‌ یا مقوله‌ای‌ را به‌ قصد تهیه‌ مقاله‌ انتخاب‌ كنیم‌ و در آن‌ زمینه‌ شروع‌ به‌ نوشتن‌ كنیم‌. برای‌ نوشتن‌ مقاله‌ به‌ این‌ روش‌ می‌توان‌ با مطالعه‌ منابع‌ دایره‌المعارفی‌ شروع‌ كرد. سپس‌ با جستجو در بانك‌های‌ اطلاعاتی‌، ‌ و استفاده‌ از کتاب های شناسایی شده ، می‌توان‌ كتاب‌های‌ تخصصی‌ و منابع‌ اطلاعاتی‌ دیگر از قبیل‌ مقاله‌، پایان‌نامه‌ و... را گردآوری‌ كرد. پس‌ از گردآوری‌ منابع‌ اطلاعاتی‌، ابتدا سرفصل‌ها و مندرجات‌ آنها مرور شود. پس‌ از آن‌ بخش‌های‌ مهم‌ و مرتبط‌ به‌دقت‌ مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ و از نكات‌ مهم‌ یادداشت‌برداری‌ شود .

 

 

انواع‌ مقاله

مقالات‌ را از چند دیدگاه‌ می‌توان‌ دسته‌بندی‌ كرد. یكی‌ از این‌ دسته‌بندی‌ها می‌تواند بر اساس‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مقاله‌ باشد كه‌ از این‌ منظر مقالات‌ به‌ انواع‌ تحقیقی‌، تحلیلی‌، مروری‌ و گردآوری‌ تقسیم‌ می‌شوند:     

- مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌): برگرفته‌ از تحقیقی‌ است‌ كه‌ به‌تازگی‌ پایان‌ یافته‌ است‌ و چون‌ متكی‌ بر یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ است‌، گزارش‌ تحقیق‌ نیز به‌ آن‌ گفته‌ می‌شود.

 - مقالة‌ تحلیلی‌ یا‌ مقاله‌ نظری‌ ، مقاله‌ای‌ است‌ كه‌ نگارنده‌ با استفاده‌ از منابع‌ پژوهشی‌ قبلی‌، نظریة‌ خاصی‌ را در حوزة‌ كار خود مطرح‌ می‌نماید. در این‌ نوع‌ مقاله‌ نویسنده‌ ممكن‌ است‌ نظریه‌های‌ قبلی‌ را گسترش‌ دهد، آنها را با استفاده‌ از شواهد توسعه داده و به‌شكل‌ دیگری‌ بیان‌ كند یا آنها را مورد تأمل‌ قرار دهد.

- مقالة‌ مروری‌، این‌ مقاله‌ به‌ تحلیل‌ كلان‌ و ارزیابی‌ و تحلیل‌ نوشته‌هایی‌ می‌پردازد كه‌ قبلاً منتشر شده‌ است‌. نگارنده ی‌ مقاله‌ مروری‌ از طریق‌ مقوله‌بندی‌، یكپارچه‌سازی‌، و ارزشیابی‌ متون‌ منتشر شدة‌ پیشین‌، سیر پیشرفت‌ پژوهش‌های‌ جاری‌ را در جهت‌ روشن‌ ساختن‌ مسئله‌ای‌ مشخص‌ دنبال‌ می‌كند.                                           

- مقاله‌ گردآوری ‌نیز‌ صرفاً به‌ گردآوری‌ و انعكاس‌ نقطه‌نظرهای‌ مختلف‌ مندرج‌ در نوشته‌های‌ مرتبط‌ با موضوعی‌ خاص‌ می‌پردازد و در واقع‌ كار تازه‌ای‌ را عرضه‌ نمی‌كند. تفاوت‌ آن‌ با مقاله‌ تحلیلی‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ ارائه‌ نظریه‌ جدیدی‌ منتهی‌ نمی‌شود و نیز با مقاله‌ مروری‌ این‌ تفاوت‌ را دارد كه‌ الزاماً به‌ سنجش‌ و ارزیابی‌ كلیه‌ آثار قبلی‌ نمی‌پردازد.
البته‌ علاوه‌ بر انواع مقاله های  ذكر شده‌، ‌ گونه های دیگری‌ از نوشته‌ها نیز وجود دارند که بیشتر در مجلات عادی منتشر می گردند .

با توجه‌ به‌ اینكه‌ نوشته‌ حاضر بیشتر بر مقاله‌ تحقیقی‌ تأكید دارد ، لازم‌ است‌ ابتدا اجزاء مقاله‌ تحقیقی‌ و در ادامه‌ شیوه‌ نوشتن‌ این‌گونه‌ مقاله‌ها مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گیرد.

اجزاءمقاله:

1 عنوان:

عنوان‌ هر اثر جلوه‌ای‌ از هویت‌ آن‌ اثر است‌؛ خواه‌ اثر هنری‌ باشد یا علمی‌. عنوان‌ در واقع  مطالب‌ متن‌ به صورت کاملا فشرده است‌. عنوان‌ باید مختصر، گویا و جذاب‌ باشد تا بتواند علاوه‌ بر ایجاد انگیزه‌ مطالعه‌ در خواننده‌، او را در انتخاب‌ مقاله‌ مورد نیازش‌ راهنمایی‌ كند.

2- چكیده: ‌

چكیده‌ خلاصه‌ كوتاهی‌ از مقاله‌ همراه‌ با نكات‌ اصلی‌ متن‌ مقاله‌ است‌ و به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ می‌شود كه‌ خواننده‌ را در تصمیم‌گیری‌ برای‌ مراجعه‌ یا عدم‌ مراجعه‌ به‌ اصل‌ مقاله‌ قادر می‌سازد. محتوای‌ چكیده‌ حاوی‌ مطالبی‌ است‌ كه‌ نویسنده‌ مقاله‌ بر آنها تأكید ورزیده‌ است‌. طول‌ چكیده‌ معمولاً تابع‌ نوع‌ مقاله‌ ‌ است‌ .

 

 

3- مقدمه:                

مقدمه‌ سرآغاز هر مطلب‌ یا مبحث‌ است‌ و با اشاره‌ به‌ مسائل‌ و مشكلات‌ موجود در آن‌ زمینه‌، یافته‌های‌ قبلی‌ در باره‌ موضوع‌ مورد بحث‌ را به‌ اختصار شرح‌ می‌دهد و در پایان‌ به‌ ارائه‌ راه‌حل‌ می‌پردازد. درواقع‌ پیوند میان‌ نویسنده‌ و خواننده‌ از طریق‌ مقدمه‌ صورت‌ می‌گیرد و ضروری‌ است‌ كه‌ روان‌ و جذاب‌ باشد .                              

4- متن‌ اصلی  :                                             

متن‌ یا بدنه‌ اصلی‌ مقاله‌ شامل‌ اهداف‌، روش‌ كار، پیشینه‌ پژوهش‌، محدودیت‌ها و نارسایی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌ است‌. بنابر این‌ باید پیام‌ اصلی‌ نویسنده‌ را به‌طور مفصل‌ بیان‌ كند به‌ نحوی‌ كه‌ خواننده‌ با مطالعه‌ آن‌ بتواند نتیجه‌ مورد انتظار را دریافت‌ نماید. معمولاً پس‌ از بدنه‌ اصلی‌ مقاله‌، یعنی‌ در پایان‌ مقاله‌ یا تحقیق‌ نتیجه ی اصلی تحقیق که در قسمتهای مختلف مقاله از جمله در قسمت چکیده نیز بیان گردیده ، نوشته می شود. آخرین‌ بخش‌ مقاله‌ فهرست‌ مآخذ می‌باشد.


 

  
مرتبط با: مقالات ,
مقاله بهترین های رهبری آموزشی
چشم انداز آموزشی بر گرفته از دفتر انتشارات کمک آموزشی_
orig.pdf


برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...

download


مرتبط با: مقالات ,
درضرورت ارتقای جایگاه اجتماعی معلمان
در ضرورت ارتقای جایگاه اجتماعی معلمان

مقاله‌ای از مجله <رشد معلم>سیدامیر رون با ارائه مقاله‌ای در این شماره رشد معلم، به مناسبت هفته معلم، بر ضرورت ارتقای جایگاه اجتماعی معلمان در ایران تأکید کرده است.
نویسنده مقاله‌اش را این‌گونه آغاز کرده است:
«معلم از دیرباز در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است و در برهه کنونی به عنوان کارگزار اصلی آموزش‌وپرورش، نقشی محوری ایفا می‌کند. از این‌رو، منشأ ایجاد هرگونه تحول بنیادین در نظام آموزش‌وپرورش را باید در جایگاه و اعتبارمحوری معلم جست‌وجو کرد؛ به نحوی که این موضوع در اسناد تحولی، به‌ویژه برنامه درسی ملی، تأکید شده است. اگر باور عمومی بر این باشد که بهترین‌ها، بهترین‌ها را می‌سازند، به منزلت معلمان بیشتر توجه خواهد شد و تلاش و کوشش برای احیای جایگاه اجتماعی معلمان اهمیت فوق‌العاده‌ای خواهد یافت. براساس مطالعات انجام شده در کشورهایی که از نظر آموزش‌وپرورش موفق‌اند، معلمان از منزلت بالایی برخوردارند و شمار داوطلبان این حرفه، از بسیاری مشاغل دیگر بیشتر است. ژاپنی‌ها اعتقاد دارند، شایستگی نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن است [امین ورزلی، 1379].»
سیدامیر رون در بخش دیگری از این مقاله آورده است:
«بهترین برنامه‌های تحولی نظام آموزش‌وپرورش در صورتی که معلمان شایسته و با کفایت نباشند، با شکست روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، بسیار مهم است که تواناترین افراد، در حرفه معلمی به‌کار گرفته شوند و به آنان فرصت داده شود که بینش و توانایی خود را طی دوران خدمت افزایش دهند. همان‌طور که ژاپنی‌ها عقیده دارند: شایستگی هر نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن است. در حقیقت هیچ کشوری نمی‌تواند از سطح معلمانش بالاتر رود. در کشور ژاپن که به داشتن مدارس برتر جهان معروف است، گرایش جمعی و رقابت برای ورود به آموزش‌وپرورش، بسیار جدی است و بهترین افراد جذب شغل معلمی می‌شوند. جامعه ژاپن معلم را مظهر تقوا، فضایل اخلاقی و کمالات انسانی می‌داند و از او با عنوان شن‌سی، یعنی فردی قابل احترام که از نظر دانش و اخلاق از دیگران برتر است، نام می‌برد.
در کشور ما به دلایل گوناگون (افزایش انتظارات جامعه، مدارس ناکارامد، کمبود منابع و...) انتخاب و تربیت معلم با مشکل جدی مواجه بوده است. برای ارتقای جایگاه اجتماعی معلمان، لازم است در معیارها و ضوابط گزینش معلم، تحولی اساسی به وجود آید [شاهد، 1379] و از معیارهایی استفاده شود که به صلاحیت‌های حرفه معلمی مربوط می‌شوند و با استفاده از آن‌ها عملاً می‌توان افرادی معتقد، مستعد و شایسته را وارد آموزش‌وپرورش کرد. برنامه‌های تربیت معلم هم باید متحول شود؛ چنان‌که محصول نهایی آن‌ها افرادی برخوردار از صلاحیت‌های حرفه‌ای و ویژگی‌های مطلوب شخصیتی باشد. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت که منزلت اجتماعی معلمان ارتقا یابد.»
متن کامل این مقاله در مجله رشد معلم، شماره 8، اردیبهشت‌ماه 1391 قابل مطالعه است.


۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱


مرتبط با: مقالات ,
شیوه نقد و بررسی کتاب درسی
مقاله زیر تحت عنوان شیوه نقد و بررسی کتاب درسی و تحلیل محتوا به روش ویلیام رومی است که توسط  جناب آقای ارسلان رستمی تهیه گردیده است از لینک زیر دریافت نمایید.

romi.pdf [40.81 KiB


مرتبط با: مقالات ,
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic